Miljölistan är Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts diskussionslista om aktuell 
miljöpolitik utifrån ett Göteborgsperspektiv.
Adressen är [EMAIL PROTECTED]
-----------------------------------------------------


Hej !

I sitt senaste nyhetsbrev talar Labour om " green christmas ". Nu verkar det 
dock som att vi får en " white christmas " i Göteborg, men kolla gärna på 
länken till brittiska miljödepartementet. 

Labour är duktiga på kommunikation, har en förhoppning att vi ska få ett 
kontinuerligt socialdemokratiskt e-brev i Göteborg, regionen och Sverige.   

God Jul !

Henrik  
  
---- Forwarded message
From: The Labour Party <[EMAIL PROTECTED]>
Labour eNews 20 December 2001

Make this a green Christmas
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Make this a green Christmas
Ninety per cent of the estimated three million tonnes of rubbish that will be 
generated by British
families this Christmas will be thrown away, adding to the UK's waste mountain, 
when half of
it could be recycled. Environment minister Michael Meacher encouraged everyone 
to recycle as
much as they can this year. More: http://www.pm.gov.uk/news.asp?newsID=3307 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


-- 
Get your firstname@lastname email at http://Nameplanet.com/?su
-----------------------------------------------------
Listansvarig är Claes Wennberg ([EMAIL PROTECTED]).

För att lämna listan: Skriv till "[EMAIL PROTECTED]". Lämna 
rubriken/ärenderaden tom och skriv som meddelande "unsubscribe miljo". För övriga 
funktioner: Skriv som meddelande "help miljo".

Reply via email to