Miljölistan är Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts diskussionslista om aktuell 
miljöpolitik utifrån ett Göteborgsperspektiv.
Adressen är [EMAIL PROTECTED]
-----------------------------------------------------


Göteborg den 31 januari 2002.

Hej alla partivänner på miljölistan!

Jag var borta en hel månad över helgerna och visste inte att ni var så
aktiva den 19 december.

Nu vill jag skriva litet om fisket.
Dess vara eller inte vara är ju aktuellt igen. Därför vill jag i korthet
redovisa synpunkter som förs fram av Mark Kurlansky i boken Cod, som utkom
1999. Den finns visst också på svenska, Torsk. Det står att den vunnit pris
som "Best food book" men det ger fel intryck av innehållet. Kurlansky
börjar i den grå forntiden och ger en mycket intressant redogörelse för
forskning om torskfisket och dagens läge.

Torsken spelade ju stor roll som torkad och saltad för de kristna under
fastemånaden och gör så än idag i katolska länder. Redan på 400-talet var
syd- och väst-Europa kristet och de som troligen först upptäckte
möjligheten att tjäna pengar på sitt fiske var baskerna (som enligt de
senaste DNA-analyserna är den sista resten av Europas urbefolkning).
Baskerna seglade ända till New Foundland för att komma åt den bästa torsken
flera århundraden före vikingarna. Vikingarna kan också ha varit ute efter
det lönsamma torskfisket men det är först på 1600-talet som Västeuropa
började sända stora fiskeflottor upp i Nordatlanten (nämnas kan att
Columbus' släktträd har en gren till Baskien).

Också på Nordamerikas östkust blev torskfisket lönsamt och nu har det
kollapsat. Torsken är utfiskad. Faran är stor också i europeiska vatten.
Skall vi agera nu eller vänta tills det blir som i Amerika? Då upphör ju
fisket av sig självt och torsken kan återhämta sig - tror vi. Enligt
Kurlansky är detta fel. Han visar att när torskbeståndet minskar så tar
andra, ofta mindre matnyttiga, fiskesorter över reviren. Torsken kommer
därför troligen aldrig att hämta sig och komma tillbaka längs Nordamerikas
östkust. Är det så vi vill ha det här också? Måste vi inte nu skära ner på
torskfisket, och kanske annat fiske också, så att fisken får lov att
återhämta sig när det ännu finns torsk kvar som kan reproducera sig? Det
tycker jag.
Fisk är kanske i dagens läge inte så nödvändigt för Västeuropas mathållning
men kan säkert bli det i framtiden.

I radio hörde jag en östersjöfiskare som menade att större maskor i näten
skulle betyda mycket för då kan unga torskar få chansen till reproduktion.
Med dagens maskstorlek tar man upp all könsmogen torsk innan den hunnit
lägga sin första rom och mjölke.

Också i Sydatlanten och Stilla Havet pågår rovfiske. Vi kan inte förlita
oss på att kunna importera fisk från Alaska.
Med hälsningar
Ingegerd Särlvik

-----------------------------------------------------
Listansvarig är Claes Wennberg ([EMAIL PROTECTED]).

För att lämna listan: Skriv till "[EMAIL PROTECTED]". Lämna 
rubriken/ärenderaden tom och skriv som meddelande "unsubscribe miljo". För övriga 
funktioner: Skriv som meddelande "help miljo".

Reply via email to