Καλημέρα Χρήστο
δεν αμφιβάλλω, το πρόβλημα είναι πολύ συγκεκριμένο σε συγκεκριμένα μηχανήματα. 
Όπως ανέφερα και σε προηγούμενο μήνυμα το πρόβλημα υπάρχει και με επίσημη 
έκδοση. Θέλει ψάξιμο.
Πάντως ο κωδικός σφάλματος που βγάζει είναι γνωστός σε μία αναζήτηση που έκανα.
Θα δούμε…
_______________________________________________
Mirasou mailing list
Mirasou@playfm.gr
http://lists.playfm.gr/mailman/listinfo/mirasou

Απαντηση