Hi Beniamino,
i have switched from 1.32.2 to 1.32.12 and still got this issue. Could you 
point in which version it has been fixed?

BR
Piotr


________________________________
Od: Beniamino Galvani
Wysłano: Niedziela, 03 Październik 2021 13:09
Do: Piotr Lobacz
DW: Alan Tu; networkmanager-list@gnome.org
Temat: Re: ODP: Ampak AP6356S with WPA3

On Sat, Oct 02, 2021 at 11:20:19PM +0000, Piotr Lobacz wrote:
> One more thing, setting the logging level to trace in NetworkManager causes 
> also problems with the connection... , but i have seen one difference in 
> establishing the connection using Edit a connection​ and Activate a 
> connection​. The difference was in config, when i was using Edit...​ from 
> nmtui there was no auth_alg parameter. In other case it was and it was 
> assigned to OPEN.

Hi, this problem should be fixed by commit

https://gitlab.freedesktop.org/NetworkManager/NetworkManager/-/commit/109d561bed8341b36111e527185513dafd856c0d

Beniamino
[https://softgent.com/wp-content/uploads/2020/01/Zasob-14.png]<https://www.softgent.com>

Softgent Sp. z o.o., Budowlanych 31d, 80-298 Gdansk, POLAND

KRS: 0000674406, NIP: 9581679801, REGON: 367090912

www.softgent.com<https://www.softgent.com>

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego

KRS 0000674406, Kapitał zakładowy: 25 000,00 zł wpłacony w całości.

Jesteśmy uczestnikiem Programu
RZETELNA Firma
Sprawdź naszą rzetelność na
https://www.rzetelnafirma.pl/F5IA32UW
_______________________________________________
networkmanager-list mailing list
networkmanager-list@gnome.org
https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/networkmanager-list

Reply via email to