Ok, i have verified it and still no luck, it is still giving me back the array 
i have pasted before...

BR
Piotr
________________________________
Od: Piotr Lobacz <piotr.lob...@softgent.com>
Wysłane: poniedziałek, 4 października 2021 14:08
Do: Beniamino Galvani <bgalv...@redhat.com>
DW: Alan Tu <8li...@gmail.com>; networkmanager-list@gnome.org 
<networkmanager-list@gnome.org>
Temat: ODP: ODP: ODP: ODP: Ampak AP6356S with WPA3

Hi Again,
My fault i have pasted it wrongly i'm sorry that i do not try few more times 
and i'm writting to all of you at once...

Ok the array does not have sae;

"KeyMgmt" : {
"type" : "as",
"data" : [
"none",
"ieee8021x",
"wpa-eap",
"wpa-ft-eap",
"wpa-eap-sha256",
"wpa-psk",
"wpa-ft-psk",
"wpa-psk-sha256",
"wps"
]
},

I need to check than this patch again.

BR
Piotr
________________________________
Od: Piotr Lobacz <piotr.lob...@softgent.com>
Wysłane: poniedziałek, 4 października 2021 13:46
Do: Beniamino Galvani <bgalv...@redhat.com>
DW: Alan Tu <8li...@gmail.com>; networkmanager-list@gnome.org 
<networkmanager-list@gnome.org>
Temat: ODP: ODP: ODP: ODP: Ampak AP6356S with WPA3

Hi Beniamino,
first i'd like to apologize for misrepresenting your name, second how to 
determine the actual index in /1 and third i have copied the command you gave 
me and i get an error:

Too few arguments.

BR
Piotr
________________________________
Od: Beniamino Galvani <bgalv...@redhat.com>
Wysłane: poniedziałek, 4 października 2021 10:51
Do: Piotr Lobacz <piotr.lob...@softgent.com>
DW: Alan Tu <8li...@gmail.com>; networkmanager-list@gnome.org 
<networkmanager-list@gnome.org>
Temat: Re: ODP: ODP: ODP: Ampak AP6356S with WPA3

[https://softgent.com/wp-content/uploads/2020/01/Zasob-14.png]<https://www.softgent.com>

Softgent Sp. z o.o., Budowlanych 31d, 80-298 Gdansk, POLAND

KRS: 0000674406, NIP: 9581679801, REGON: 367090912

www.softgent.com<https://www.softgent.com>

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego

KRS 0000674406, Kapitał zakładowy: 25 000,00 zł wpłacony w całości.

Jesteśmy uczestnikiem Programu
RZETELNA Firma
Sprawdź naszą rzetelność na
https://www.rzetelnafirma.pl/F5IA32UW
_______________________________________________
networkmanager-list mailing list
networkmanager-list@gnome.org
https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/networkmanager-list

Reply via email to