ID: 10205
Updated by: hholzgra
Reported By: [EMAIL PROTECTED]
Old-Status: Open
Status: Feedback
Bug Type: Unknown/Other Function
Assigned To: 
Comments:

*PLEASE* ask in english!!!!!

Previous Comments:
---------------------------------------------------------------------------

[2001-04-06 08:29:39] [EMAIL PROTECTED]
3 alinea's verderop staat geeeft ipv geeft.

---------------------------------------------------------------------------

[2001-04-06 08:25:59] [EMAIL PROTECTED]
andere taalfout:

***voorzier moet zijn voorziet.

beveiliging
Het rapporteren van fouten
Een standaard aanval taktiek is om het systeem te voorzien van ongeldige gegevens, en 
zo te controleren op fouten en de context waarin foutmeldingen worden teruggegeven. 
Dit voorzier de aanvaller van informatie over de server waarmee deze mogelijke 
zwakheden kan vinden. 


---------------------------------------------------------------------------

[2001-04-06 08:19:17] [EMAIL PROTECTED]
***In de laatste zin staat "uitgeveord" ipv uitgevoerd.***

Hoofdstuk 4. Beveiliging

Ge´nstalleerd als CGI binary
Mogelijke aanvallen

Het lezen van elk web document op de server

Het lezen van systeem bestanden

De bestandslocatie in de URL achter de PHP binary naam, /geheim/doc.html wordt normaal 
gebruikt om de naam van het uit te voeren bestand aan te geven dat moet worden 
uitgeveord door het CGI programma

Groet Maurice ter Weeme


---------------------------------------------------------------------------ATTENTION! Do NOT reply to this email!
To reply, use the web interface found at http://bugs.php.net/?id=10205&edit=2


-- 
PHP Development Mailing List <http://www.php.net/>
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
To contact the list administrators, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Reply via email to