ID: 10205
User Update by: [EMAIL PROTECTED]
Old-Status: Feedback
Status: Open
Bug Type: Unknown/Other Function
Description: taalfout

In the dutch manual are some word misspeld.

In chapter 4 security( beveiliging) the following word is mispeld.

Uitgeveord must be uitgevoerd

In chapter (het rapporteren van fouten) the following word is misspeld

voorzier must be voorziet

and 3 paragraphs further in the same article 

geeeft must be geeft

These are some misspeld words I found just reading the dutch phpmanual.

Previous Comments:
---------------------------------------------------------------------------

[2001-04-06 08:33:26] [EMAIL PROTECTED]
*PLEASE* ask in english!!!!!

---------------------------------------------------------------------------

[2001-04-06 08:29:39] [EMAIL PROTECTED]
3 alinea's verderop staat geeeft ipv geeft.

---------------------------------------------------------------------------

[2001-04-06 08:25:59] [EMAIL PROTECTED]
andere taalfout:

***voorzier moet zijn voorziet.

beveiliging
Het rapporteren van fouten
Een standaard aanval taktiek is om het systeem te voorzien van ongeldige gegevens, en 
zo te controleren op fouten en de context waarin foutmeldingen worden teruggegeven. 
Dit voorzier de aanvaller van informatie over de server waarmee deze mogelijke 
zwakheden kan vinden. 


---------------------------------------------------------------------------

[2001-04-06 08:19:17] [EMAIL PROTECTED]
***In de laatste zin staat "uitgeveord" ipv uitgevoerd.***

Hoofdstuk 4. Beveiliging

Ge´nstalleerd als CGI binary
Mogelijke aanvallen

Het lezen van elk web document op de server

Het lezen van systeem bestanden

De bestandslocatie in de URL achter de PHP binary naam, /geheim/doc.html wordt normaal 
gebruikt om de naam van het uit te voeren bestand aan te geven dat moet worden 
uitgeveord door het CGI programma

Groet Maurice ter Weeme


---------------------------------------------------------------------------


Full Bug description available at: http://bugs.php.net/?id=10205


-- 
PHP Development Mailing List <http://www.php.net/>
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
To contact the list administrators, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Reply via email to