ניצן, תזהר לא לכלול את תפוצות הדואר כשאתה שולח דברים אלו. תודה.

שנה טובה!

-- 
Dotan Cohen

http://what-is-what.com
http://gibberish.co.il

Reply via email to