On Wed, Oct 12, 2016 at 12:12:29AM +0200, Adam Osuchowski wrote:
> Lista pakietów na stronie https://git.pld-linux.org/ wydaje się być
> nieaktualna. Dotyczy to w zasadzie głównie wszystkich nowo tworzonych
> pakietów (sprawdziłem te, które zostały utworzone w przeciągu ostatnich
> 2 lat ale problem chyba jest starszy), ale też i niektórych starych
> (jak np. adapter). Wygląda to tak, jakby jakiś automat aktualizujący
> tę listę nie działał. Brakujących pakietów jest trochę ponad 500.

Popatrzę wieczorem co mu dolega. Tymczasem możesz się posiłkować:

http://git.pld-linux.org/cgi-bin/cgit.cgi/packages

-- 
  Kacper
_______________________________________________
pld-devel-pl mailing list
pld-devel-pl@lists.pld-linux.org
http://lists.pld-linux.org/mailman/listinfo/pld-devel-pl

Odpowiedź listem elektroniczym