On 13.10.2016 14:24, Kacper Kornet wrote:
> > (jak np. adapter). Wygląda to tak, jakby jakiś automat aktualizujący
> > tę listę nie działał. Brakujących pakietów jest trochę ponad 500.
> 
> Popatrzę wieczorem co mu dolega. Tymczasem możesz się posiłkować:

Skoro już jesteśmy przy temacie git.pld-linux.org... wiadomo może
dlaczego przy wyszukiwaniu np 'firefox' nie znajduje pakietu o dokładnie
takiej nazwie pomimo że ręcznie do jego repo można się dostać? Druga
rzecz to czy byłaby możliwość zmiany wyszukiwania na case-insensitive?
_______________________________________________
pld-devel-pl mailing list
pld-devel-pl@lists.pld-linux.org
http://lists.pld-linux.org/mailman/listinfo/pld-devel-pl

Odpowiedź listem elektroniczym