Jan Palus wrote:
> Skoro już jesteśmy przy temacie git.pld-linux.org... wiadomo może
> dlaczego przy wyszukiwaniu np 'firefox' nie znajduje pakietu o dokładnie
> takiej nazwie pomimo że ręcznie do jego repo można się dostać? Druga
> rzecz to czy byłaby możliwość zmiany wyszukiwania na case-insensitive?

Najprawdopodobniej z tego samego powodu, dla którego nie pojawia się na
liście na głównej stronie git.pld-linux.org, bo pewnie wyszukiwarka bazuje
na tej samej liście.
_______________________________________________
pld-devel-pl mailing list
pld-devel-pl@lists.pld-linux.org
http://lists.pld-linux.org/mailman/listinfo/pld-devel-pl

Odpowiedź listem elektroniczym