O Luns 17 Maio 2010 12:07:01 Adrián Chaves Fernández escribiu:
> > Sr Boss, faja o favor de faser un ticket para que poñan o "logo" na
> > portada, si o ten a ben, claro :-)
referiame máis ben a unha adhesión formal máis ca unha mostra no día de hoxe; 
expliqueime pouco :)

> Dadas as implicacións políticas, preferiría que non. E se o deixamos
> nalgunha mensaxe propia ou imaxe en referencia ao día en que estamos e xa
> está?
Iso é o que quero que pensedes. Só digo unha cousa (non vou votar nin nun 
sentido nin outro inda que saquei a pregunta) mirade a lista de asociacións 
que apoian á plataforma (vd. web). 

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a