Polo que contades, dáme que vou ter que actualizar o AUR de Arch Linux. Total, 
creo que dos poucos galegos que utiliza Arch Linux son o único que instala o 
corrector :)

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a