2011/2/27 Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com>:
> a miña proposta:
>
> ;Firefox 4 is here: new look, more speed, extra awesomeness. <a
> href="%s">Download today!</a>
> Firefox 4 xa está dispoñíbel: nova aparencia, máis rápido e aínda máis
> impresionante. <a href="%s">Descárgueo xa!</a>
>
> ;Firefox 4 is here! <a href="%s">Download it today</a> and put the Web on
> fast forward.
> Firefox 4 xa está dispoñíbel! <a href="%s">Descárgueo xa</a> e poña o web a
> toda máquina.
>
> ;Take Firefox 4 anywhere you go! Firefox 4 for Android and Maemo is live and
> ready for you to enjoy. <a href="%s">Get it now</a>.
> Leve o Firefox 4 onde queira que vaia! Xa está dispoñíbel Firefox 4 para
> Android e Maemo para que poida gozalo. <a href="%s">Obtéñao agora</a>.
>
> ;Now that you've got Firefox 4, <a href="%s">learn about all the cool
> things</a> you can do with your new browser.
> Agora que xa ten  Firefox 4, <a href="%s">coñeza todas as cousas
> interesantes</a> que vostede poderá facer co seu navegador.

Eu quitaba o "vostede".

> ;Want to see what the Web is really capable of? <a href="%s">Explore the Web
> o' Wonder demo gallery</a> and prepare to be amazed!
> Quere comprobar o que é quen de facer o Web? <a href="%s">Examine a galería
> de demostración da Web o' Wonder</a> e prepárese para sorprenderse!
>
> ;Help us share Firefox 4 with the world. <a href="%s">Be a part of Team
> Firefox!</a>
> Axúdenos a espallar Firefox 4 polo mundo. <a href="%s">Forme parte do equipo
> de Firefox!</a>
>
> ;Everyone's Web is a bit different... What does yours look like? Visualize
> your Internet at <a href="%s">Webify Me</a>.
> O web de cada quen é diferente... Como se ve o seu? Vexa o seu Internet en
> <a href="%s">Webify Me</a>.
>
> ;Supercharge your Firefox with our <a href="%s">newest collection of
> add-ons!</a>
> Mellore o rendemento do seu Firefox coa <a href="%s">nova colección de
> complementos!</a>
>
> NOTA →→ add-ons →→ complementos ou extensións ??

Iso está ben como está.

> ;The Web belongs to all of us. <a href="%s">Make your mark</a> and show your
> support for the world's largest public resource.
> O web perténcenos a todos. <a href="%s">Poña a súa marca</a> e mostre o seu
> apoio ao maior recurso público do mundo.
>
> ;Celebrate Firefox going mobile with Spark, a free game for Android devices.
> <a href="%s">Get started</a>.
> Celebre que Firefox faise móbil con Spark, un xogo de balde para os
> dispositivos Android. <a href="%s">Imos!</a>.

Eu poría:

Celebre que Firefox se faga móbil con Spark, un xogo de balde para os
dispositivos Android. <a href="%s">Imos aló!</a>.
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a