Ola,

    Esta mesaxe é do coordinador da traducción de KDE. Xa dixera que a
traducción galega non ía ir na versión 2.0, pero polo menos agora a admite
para a 2.0.1. ;)))

    Pero habería que darlle ben, polo menos para ter todo (ou case
todo) o kdebase. Ademais teremos a 2.0 para ir probando as traduccións
antes de que sexan distribuídas.

    Hale, ánimo. :)

-- 
   _ _ _  _ _  Fidonet: 2:348/105.97
  _| |_| _| |_| http://De.nuevo.en/~obras
--- Begin Message ---
Hi,

As everybody should know by now: the release guys are aiming at the
final KDE 2.0 tarballs for tomorrow, Monday, October 16. I'm attaching 
what I think is the final list of translations to be included. Russian,
Tamil, and Ukrainian were moved from "post release" (now 2.0.1) to 2.0.

Please have a short look. If something's wrong please send me a note ASAP.

Regards,

Thomas


2.0 release   |  2.0.1 release
-----------------------------------
 ca      |
 cs      |
 da      |
 de      |
 el      |     
 eo      |
 es      |
 et      |
 fi      |
 fr      |
        |     gl
 he      |
 hr      |     
 hu      |
 is      |
        |     ja
 it      |
 mk      |     
 nl      |
 no      |
 no_NY     |
 pl      |     
 pt      |
 pt_BR     |
 ro      |
 ru      |     
 sk      |
 sl      |
 sv      |
 ta      |     
 tr      |
 uk      |     
        |     zh_CN.GB2312
        |     zh_TW.Big5--- 
KDE translation: http://i18n.kde.org/
Deutsche KDE-Uebersetzung: http://i18n.kde.org/teams/de/--- End Message ---

Responderlle a