O Venres, 14 de Xullo de 2006 15:20, Xabi G. Feal escribiu:
> > ** Ferramentas de tradución
>
> -> Xa tiña pensado en facer algún programiña en C++ ou C para
> automaticamente adaptar as traducións á derradeira normativa. Son cousas
> que fago co KBabel cando toco algún ficheiro antigo (mudar *ble por *bel,
> quitar os sin embargos, os grupos cc, etc.) pero que non costa nada
> implementar nun pequeniño programa.
>
> Non tería problema en facer a implementación e engadir todas as regras de
> erros comúns que dis. Logo o binario pódese implementar nun servidor web
> sen problema, con interface de formularios. Pero resulta máis útil liberar
> o programa para se empregar no ordenador de cada quén.

Non seria posíbel facer isto mediante expresións regulares?

Non o teño claro, pero penso que a ferramenta de procurar e reemprazar de 
kbabel admite regexps coa sintaxe de Qt.
Se este for o caso, e lograse algun dia comprender como chamar o método:
dcop kbabel KBabelIFace replaceInFile
Onde a función replaceInFile é
 bool replaceInFile(QCString fileSource,QCString url,QString findStr,QString 
replaceStr,int caseSensitive,int wholeWords,int isRegExp,int inMsgid,int 
inMsgstr,int inComment,int ignoreAccelMarker,int ignoreContextInfo,int 
ask,int askForNextFile,int askForSave)
A cousa poderia reducirse a un "dicionário"/"táboa hash" de pares finsStr, 
replaceStr, e seria relativamente simples facer un guión da shell ou un 
programa con commander que faga o traballo.

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgplPXmkM8hnd.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a