O Venres, 28 de Xullo de 2006 12:52, Leandro Regueiro escribiu:
> Hai que renovar, hai. Eu por agora vou ver se me poño co glosario e
> subo unha lista de paises a Trasno.

En Kmymoney, tiven que traducir non sei cantos noves de divisas xunto co 
xentilício do país a que se refiren. Podes usá-lo como axuda.

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgppwV78G0YPt.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a