O Xoves, 3 de Agosto de 2006 14:19, Leandro Regueiro escribiu:
> Ola,
> si, a min enviáronme esta ligazón
> http://www.kyfieithu.co.uk/get_tables.php?lg=en&view=all
> Creo que foi Marce Villarino, pero non estou seguro.

Fun, polo kopete.
De calquer maneira, kartouche ao igual que  entrans ( e penso que rosetta 
tamén) apresenta unha dificultade engadida (de cara á instalación e 
administración): por tras precisa dun rdbms, cousa da que o outro sistema, 
pootle, non depende, ao traballar sobre os ficheiros.
Ou eso penso, polo menos o que tentei instalar (desde deb 
http://toxo.uvigo.es/........) só dependía de jToolkit e kid (e as 
dependéncias deste).

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpYZMG1YnxC4.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a