On 8/10/06, Daniel Muñiz Fontoira <dmun...@gmail.com> wrote:
Non é por tocar o C. pero... "preferencias" non debería ser "preferenzas"?


Estate calado rapaz, que xa dabondo traballou Jacobo coma para que
agora lle fagas cambiar a tradución da metade do Firefox ;-)

Eu creo que xa fixen revisións dabondo por agora. Que traballen outros
que a min xa me vale asi. Por culpa das revisións que fixen non
avancei nada ca tradución do Inkscape. Resulta que o que o traduce ó
castelán é galego e non se molestou nin en traducir dúas cadeas. Agora
acordoulle e ofreceume a súa axuda para solucionarme dúbidas, pero de
traducir ó galego non dixo nada... haberá que deixalo, animaliño...

Ata logo,
                  Leandro Regueiro
_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a