Engadin unha no wiki, dentro da sección de ferramentas para tradutores, onde 
cito algunhas ferramentas que poden ser úteis para a revisión de proxectos de 
tradución.
Idea aumentando coas que saibades.
-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpbblEIKFbGV.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a