On 10/5/06, "Xabi García" <xab...@gmx.net> wrote:
En resposta aos problemas e posibeis solucións da colabroación entre "Rosetta e 
Equipos Oficiais", plantexados polos representantes de KDE, e plasmados no documento

http://wiki.kde.org/tiki-index.php?page=KDERosettaCollaboration

a xente de Canonical ven de enviar unha mensaxe ás listas de KDE na que, noutro 
documento a xeito de resposta, tentan chegar a unha converxencia coas 
propostas. Nótese que isto non alude só aos equipos de KDE, senón que son 
problemas xeneralizados que abranguen a calquera tradución de software libre. O 
documento atópase en

https://wiki.ubuntu.com/RosettaAndUpstreamCollaboration

e máis ou menos explica que van a modificar varias cousiñas. Non fago resumo 
por pereza.

Preguiza, non é preguiza??

Moi interesante.

Ata logo,
               Leandro Regueiro
_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a