Pois iso, que tras un mes e pico de actividade frenética en substitución dun 
compañeiro de traballo que estivo de baixa, volto á miña actividade ordinaria 
(creo).
Lamento non ter podido acodir a O Porriño, pero resultoume de todo imposíbel.
Fun desubscrito da lista en ceu.fi.udc.es, hai algún motivo especial?

A miña actividade como tradutor estivo nun mínimo neste período de tempo, na 
actualidade a documentación téñoa nun 4,8 % ±, dubido poder chegar ao 5% 
antes de 2007, como me propuxera. Veremos se de agora en diante podo 
recuperar o ritmo.

Pois iso, ea, que volto a incordiar....
-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpITGLJxEEcz.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a