Haberá que probalo pootling un mes destes.

Ata logo,
                Leandro Regueiro

On 1/3/07, mvillarino <mvillar...@gmail.com> wrote:
O Mércores, 3 de Xaneiro de 2007 12:35, O Trox escribiu:
> Entón quere decirse que existe unha ferramenta independente de pootle
> chamada pootling? É q non atopo nengunha referencia na web, agás unha
> mención ao script: pootling.py que non sei se ten relación co editor
> offline do que falan en wordforge:

Si, é independente como código fonte no sentido de non comparten código
directamente, pero forma parte do mesmo proxecto de desenvolvimento:
wordforge, que desenvolve tres cousas principais:
1-as translate-tools, que veñen sendo un conxunto de ferramentas para a liña
de comandos que son un complementos das ferramentas de gettext, extendendo a
súa funcionalidade tamén a outros formatos (xliff);
2-pootle, que é unha interface web para a tradución, que tira das
translate-tools como infraestrutura,
3-finalmente, pootling, unha aplicación de escritorio para a tradución, que
tira das translate-tools como infraestrutura.

Dentro do paquete pootling.tar.gz, que se pode obter desde a páxina de
wordforge en sourceforge, está contido o ficheiro pootling.py, que é o "main"
de tal programa. Consúltese o ficheiro README do paquete mencionado.

Recordemos que Pootle vai ser o futuro sistema oficial de tradución de debian,
estando na actualidade en probas, baixo a dirección de Ch.Perrier.

--
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AEResponderlle a