O Sábado, 6 de Xaneiro de 2007 12:15, pedro silva escribiu:
> para exemplo, o caso de rosetta, ou o do trebello de mancomun, que
> estan a conseguir aportacions de usuarios non tecnicos cunha
> velocidade ata o de agora nunca vista.

No caso do entrans de mc, vou poñe-lo en dúbida:

O día 2006-10-31 13:01, arribi comunicou na rolda de ferram.....en mancomun 
que

acaba de subir os ficheiros PO para a tradución do Firefox 2.0 ao 
galego. Esa tradución estaba parcialmente feita (67,2%). Hoxe, no entrans de 
mc, Firefox 2.0 consta traducido a un 84,8% , o que supón un incremento do 
17,6%. Dado que son unhas 4559 cadeas en total, isto supón que en dous meses
foron traducidas 803 cadeas, un ritmo de 13 a 23 cadeas/día, segundo contemos 
ou non só os laborábeis.

No caso do OO.org 2.0.4 , o día 2006-10-10 12:10, tiña traducido o 3%, agora o 
22,4%, isto é, un incremento do 19,4% en 2270 mensaxes, unhas 441, a un ritmo 
aproximando de 6 a 9 mensaxes día.

Suma: de 19 a 32 mensaxes/día, de 133 a 224 mensaxes/semana, cifras nada 
impresionantes (para kde, isto suporía que trunk iría estar rematado en 125 
semanas, algo mais de dous anos)

> a calidade é básica. obviamente.
>
> sobre as persoas que estivestes varios anos traballando na traduccion
> de debian, so podo decir unha cousa: moitas gracias.
>
> saude!
Por desgraza, de abondo para non coller unha baixa, coa falla que me fan uns 
días de lecer.....


-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpJhoILiRaWH.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a