Con isto de que acaban de abrir de novo trunk para a tradución de KDEv4...

Podedes darme unha ligazón aos repositorios de onde obter os modelos e os 
catálogos xa traducidos?

E coa documentación que irá pasar (onde está, cada canto irán rexerar os pot, 
etc?

-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgprHOLYjmit6.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a