O Luns, 24 de Decembro de 2007, Xabi G escribiu:
On Wednesday, 26 de December de 2007, you wrote:
> Comunico a Marce e Miguel que xa subín as súas cousas e que a cousa queda
> nun modesto 17º posto, entre o Francés e o Gaélico Irlandés, con 76000
> mensaxes traducidas. Por iso pido un bravo para estes dous traballadores.

Impresionante, non mo dou crido, hoxe scripty sinala un 70,8% traducido, pero 
eu na miña copia local de traballo, de hai unhas tres semanas, teño 
praticamente un 83% completo, sen contar co de miguel.
Como pode ser isto, se uso para actualizar os ficheiros po os scripts "merge" 
e "merge-all" do proprio scripty?
Merda, en fin obterei unha copia fresca de l10-kde4/gl e irei vendo cais son 
as ppais diferenzas, a ver por onde podo seguir. Isto resúltame moi 
descorazonador.-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a