Acabo de enterarme desta cousa mediante a rolda kde-i180-doc:
http://gl.open-tran.eu/

Este é un sistema de base de dados de traduçons on-line para proxectos oss. 
Pódese procurar tanto unha serie de palabras, como enviar un ficheiro po para 
facer unha tradución automática.

-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgp0DJwBYjTQN.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a