Estiven a dar un paseo polo glosario, e decateime de que caseque non hai 
expresións compostas en nengún deles (nen o de trasno nen o de mancomún), e 
en concreto voto a faltar "word wrap", que ben a ser a división de liña que 
fai un editor/procesador de textos cando a liña actual acada unha lonxitude 
dada, sexa un número fixo (static word wrap) xeralmente 80 caracteres, que 
leva aparellado o engadido dun salto de liña polo menos no kate, ou unha mera 
división visual (dinamic word wrap), xeralmente producíndose a división nun 
limiar de palabra.
[vaia ladrillo vos acabo de largar]

Podo engadir no glosario "word wrap", coas alternativas "divi(dir|sión de) a 
liña", e "axust(e|ar) de palabras"?
-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpPnaqVaYw5X.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a