O Martes, 22 de Maio de 2007 08:40, Leandro Regueiro escribiu:
> O certo é que non sei se esas serán as mellores traducións, pero teño
> que recoñecer que non se me ocorre ningunha.
É que ao parecer é como foi traducida até agora:
http://gl.open-tran.eu/suggest/"word wrap"
(Quitando as miñas inconsistências, claro)

Se non se opón ninguén, verei de engadila hoxe ao mediodía
-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgprUpohFeX69.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a