O Venres, 25 de Maio de 2007 09:36, Leandro Regueiro escribiu:
> Extracción?? Prospección pareceme menos axeitado...

Ben, pois vou usar "analista" ou "extractor [de coñecimento]", ademais 
de "Mineiro", dado que analisar e extrair son os verbos que descreben a 
función do "Miner" na definición antes citada.

Se non hai impedimento, engadireino ao glosario nun ou dous días.
-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpFhCWQFWkOw.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a