Si, xa sei que son un pesado, pero onte púxenme con Kat (unha aplícación de 
procuras para o escritorio), e foi aparecerme "Miner"
Supoño que a área temática será KDD (minaría de dados) e que ese "miner" será 
un "data miner", que segundo a webopedia é "(n.) A software application that 
monitors and/or analyzes the activities of a computer, and subsequently its 
user, of the purpose of collecting information [...]"

Algunha suxestión para "miner" neste contexto?
-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpRETDShBA4R.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a