Atopeime con "overscan" en kdetv

Segundo a wikipedia (en inglés):
Overscan is extra image area around the four edges of a video image that is 
not normally seen by the viewer

Non atopo opcións nos glosarios, nen open-tran, nen logosdictionary, o que se 
di unha ruína.

Algunha suxestión?

-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpbRzjC0pfFc.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a