O Luns, 25 de Xuño de 2007 23:30, Jacobo Tarrio escribiu:
>  O problema con iso é que parte da imaxe queda, polo tanto, fóra da
> pantalla. Esta parte da imaxe que queda fóra da pantalla chámase, en
> inglés, "overscan".


Teño un amiguete que traballa na B.B.C.(*). Pergunteille que como lle chaman a 
iso e respondeume o seguinte:
> Pois realmente non ten [ou non coñezo] denominación en galego.
>
>  En estes temas hai moito anglicismo ou circunloquio [cando se descoñece o
> anglicismo].
>
>  Nós cando nos referimos a esa parte "extra" realmente facemolo por
> asociación coa que interesa que é a "área de visionado" e falamos de
> "marxes de seguridade" para ter en conta que , de facer un menú ou unha
> composición para video , esta non debe superar eses marxes [é decir que non
> debe entrar na área de overscan].
>
>  Supoño que, de ter q traducir un texto onde aparecese ese termo,
> persoalmente reconstruiría a frase [non trauduciría directamente... pero
> entendo que iso non se pode usar para traducción de software.
>
>  Por aí aparece "Sobrescaneo", non sei se é moi acertado, unha traducción
> libre ou que.
>
>  Lamento non serche de + utilidade.

Podemos deixalo:

**overscan**

  1. n.f. marxe de seguridade [arredor da área de visionado dunha imaxe]
  2. n.m. sobrescaneo
  3. n.m. overscan

Nota: Bodas, Bautizos, e Comuñóns. Tamén reportaxes para telegaita.

-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpMSGy57yM0A.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a