O Mércores, 12 de Setembro de 2007 19:53, Miguel escribiu:
> Bs,
>
> Como traduzo cousas deste estilo: ?
>
> SheetPropertiesBase
> ColorSelectionWidget

Non se traducen. Son nomes de diálogos ou clases que aparecen en ficheiros do 
deseñador de interfaces (ficheiros .ui), e que son -desafortunadamente- 
extraídos durante o procesamento das cadeas destes ficheiros. Non son  
apresentadas nunca ao usuario.

-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgp2XUVzXPfqO.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a