O Venres, 14 de Setembro de 2007 11:57, rodrigo boado garcia escribiu:
> Segun aparece na paxina si como usuario anonimo supoño xa que aparece como
> anonsvn.

A ver, a cousa non é escreber esas dúas rotas nos campos de kbabel para o 
cartafol base dos ficheiros PO/POT, senón executalo con anterioridade, desde 
fora da ferramenta de tradución para obter unha copia de traballo dos 
repositorios.

Isto é:
(nota: para o svn, preferibelmente usa unha interface gráfica, como kdesvn, 
que ademais adiciona accións nos menús do xestor de ficheiros para 
simplificar a vida)
(nota 2: asumo que has pór os pot en ~/Desktop/l10n-kde4/templates e os po en 
~/Desktop/l10n-kde4/gl)
0.- Cría o cartafol l10-kde4
1.- Abre konsole
2.-svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/l10n-kde4/templates
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/l10n-kde4/scripts
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/l10n-kde4/gl
[ De cando en vez fai un svn update dentro de l10n-kde4/templates. Se o fas 
dentro de l10n-kde4/gl posibelmente acabes dando cabezazos contra unha 
parede.]
3.- Agora, configura o proxecto no catalogmanager.

Finalmente:
 E tu a que lle vas dando?

-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpZPPaC93BU9.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a