Pois iso, que como se traduce "joint stereo" (unha forma de comprimir as liñas 
dun son estérieo nunha única banda, ou algo así)
Nota: AFK até o día 1 d eoutubro ±.
-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpjepZQ4UWoJ.pgp
Description: PGP signatureResponderlle a