O Mércores, 30 de Xaneiro de 2008, Miguel Branco escribiu:
On Wednesday, 30 de January de 2008, you wrote:
> Só un consello, non traduzas cadeas que non saibas específicamente o que
> significan. Ten parte moi técnicas. Sempre podes preguntar que che miro os
> apuntes de análise estatístico etc. e chas respondo, LoL.
>
> > Olá,
> > vou porme co rkward, aproveitando que parece porse de moda. Cando o
> > remate, irei a 4.1

De cando traducin o rkward ao castellano, alá polo (un segundo que o mire)... 
entre 2005-05-19 e 2006-02-24, despois desentendinme, o principal problema 
eran os segmentos espagueti, isto é, frases estradas en varias mensaxes.

Polo que se refere á parte técnica, grazas, se non acho algo nos tacos de 
apontamentos dos tres cursos de estatística , incluída multivariante, que 
tiven que estudar aló atrás en C.C. do M. (uni. vigo), conto contigo ;-) .

-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a