Olá,

a mensaxe da barra de estado onde pon a % de progreso das tarefas (de ler a 
lista de paquetes, construir a vista, etc) no canto de pñór "%" pon "9"
-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.Responderlle a