Olá,
pois que se sodes tan amábeis de dicirme como traducides "to list". É que hai 
unha mensaxe do kplayer no que quero pór "enumerar", e quero ver se hai algo 
máis "estandar".

Nota: Propósito para o ano que ven: Non responder a nengún fío de correo de 
profundidade maior que seis.
-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a