O Venres, 25 de Abril de 2008, Leandro Regueiro escribiu:
> 2008/4/25 mvillarino <mvillar...@gmail.com>:
> > Olá,
> >  pois que se sodes tan amábeis de dicirme como traducides "to list". É
> > que hai unha mensaxe do kplayer no que quero pór "enumerar", e quero ver
> > se hai algo máis "estandar".

Estaría nun contexto @info:whatsthis e reférese á descrición dun widget do 
tipo "lista despregábel" (dropdown list) povoado polos nomes das listas de 
reprodución que estexan definidas. Resulta que "listar" apareceríame tres 
veces en dez ou quince palabras.

> >  Nota: Propósito para o ano que ven: Non responder a nengún fío de correo
> > de profundidade maior que seis.
>
> Quere dicir isto que non aceptas máis de cinco respostas?
É que, visto /. e algunha que outra lista correo de tradutores, pouca 
substancia xustifica máis de 5 graus de produndidade, apartir de ahí semella 
haber moita palla.

Pero deixémolo estar.....

-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a