Remítovos este correo se lle interesa a alguén.
Precísase unha resposta rápida.

Saúdos.

2008/4/25 xabier <xab...@tagenata.com>:

> Ola Nacho, adxuntoche o programa que estamos elavorando en Tegen Ata
> xunto cosa Universidade da Coruña.
>
> Podes reenvialo á lista de Trasno para ver quen pode ir?
> Necesitamos confirmalo canto antes.
>
>
> Saúdos e moitas grazas.
>

Attachment: Programa_cursodeveran_tlingua.odt
Description: application/vnd.oasis.opendocument.text

Responderlle a