O Luns, 28 de Abril de 2008, Leandro Regueiro escribiu:
> Ola,
> isto xa é bastante repetitivo, xa que saiu nunha chea de mensaxes nos
> últimos anos, como traduciriades vós broadcast e multicast??

Consulta proz.com: acharás o seguinte

Multicast: multidifusión.
    Exemplo: IP multicast switching ->conmutación de multidifusión IP
     BROADCAST/MULTICAST -> a todos os usuarios (broadcast)/a usuarios 
específicos (multicast)
multicast filtering age-out -> filtro de multidifusión por expiración de tempo
all multicast group report -> á que informan/reportan os membros de todo o 
grupo de multidifusión ou envío simultáneo.

WARNING: Un enderezo de broadcast é ... iso.

Agora, se te referes ao audiovisual, incluido o "streaming",  emprego ± o que 
aparece no wordreference,  iirc estou a traducilo 
como "emisión", "transmisión" ou "difusión", esas cousas que se adoitaban 
ouvir ao referirse ás emisións televisadas ou radiofónicas.

> Xa de entrada non teño moi claro a diferencia
> entre unha cousa e outra.
Nisto xa non podo axudar, eu tampouco a coñezo ;-)
-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a