Olá,

shell: shell

2008/5/4, Leandro Regueiro <leandro.regue...@gmail.com>:
> Máis dúbidas:
>
> bridge (p.ex PCI bridge, ISA bridge)
ese tipo de bridge non penso que teña boa tradución.
> passphrase
contrasinal (de chaves)
> hotplug
(des)conectar en quente
In most cases you should have this enabled. It allows KDE to automatically
detect card insertion and reader hotplug events.
Na maioría dos casos debería ter isto activado. Permítelle a KDE detectar
automaticamente a introdución de tarxetas e eventos de lectores enchufados
sobre a marcha.
> gamepad
viciosoooo.....
> hub
concentrador (conc. Cisco, conc. de rede). Miguel ponno como "hub" (en
kopete alo menos)
> loopback
tampouco ten boa tradución
> checksum
suma de verificación
> digest
resumo
> overview
Resumo,
ademais: Introdución, idea xeral, vista xeral, vista global
> "Braille display"
Non sei. Visor/visualizador/pantalla Braille ?

Responderlle a