O Sábado, 3 de Maio de 2008, baleato  escribiu:
Lamento o crossposting.
> Polo momento que eu saiba só está o wiki que hai en mancomún, que habería
> que actualizar coa última info por certo.

A estas alturas, preciso coñecer o lugar e o programa finais.
@irene: por favor, apura!

> Ahí aparecerá a info que aparecerá na última versión que vos enviei da
> ficha, cambiando Ramom por Nacho. Ademais haberá que poñer a Marce, que
> se non lin mal será él quen fale por Trasno.

@trasno: ??? Se non hai oposición, pois vale, falo. Se tal, cando matine por 
que facemos falla nacho e máis eu, e en que parte do programa cae a cousa, 
iniciarei un fío pedindo información aos membros. Posibelmente mañá.
-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a