Olá,

tras pelexar unha horiña conta el, finalmente averiguei o url a empregar. 
Consultade a lista de ligazóns na páxina de trasno->Recursos->Ligazóns de 
interese.

Para os impacientes
http://www.proz.com/?sp=ksearch&submit=&term=\{@}&exact_match=y&from=en&to=esl&disc_spec_id=&level=&bidirectional=&language_depth=1&whole_words=y&float=&all_encodings=&edited=y&unedited=y&glossaries=y&glosspost=&language_depth=0&submit=y
quen o desexe empregar en ff, ten que facer unhas mudanzas.
-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a