O Martes, 20 de Maio de 2008, Leandro Regueiro escribiu:
> Vexo que tamén lle meteron as cadeas do Xfce... Alguén se apunta a
> traducir Xfce despois dos exames?? Son só 4500 cadeas...
Que marcador emprega para os atallos de teclado? &, _ ou ~ ?
-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.Responderlle a