> Ficheiro e Ferramentas teñen o atallo na F.
> Marce xa comentara algo sobre isto, se non me erro a súa proposta era que
> usaba no canto de ferrametas, utilidades. Que me corrixa se me erro.

Acertas, pero non deixa de ser un hack (golpe de brosa).
Os atallos máis comúns de todos os programas de kde está non ficheiro
kdelibs, por que son queredes consultar ( ou na marce's style guide).

Teño o día complicado, até outra

Responderlle a