Se "Inflect" é declinar, que é "deinflect" (aplicado a verbos e adxectivos)
-- 
Best regards,
MV

Responderlle a