O Mar, 12-08-2008 ás 15:51 +0200, mvillarino escribiu:
> Olá, teño unha dúbida algo diferente das habituais.
> 
> A dúbida é esta:
> 
> Supoñamos que quero facer o seguinte:
> 1.-Comprobar que para cada expresión, e se non casa con expresión,
> palabra, no texto inicio, o texto termo contén unha das traducións
> "autorizadas" segundo un ficheiro de glosario dado.
> 
> 2.-Comprobar que para cada expresión, e se non casa con expresión,
> palabra, no texto termo, o texto inicio contén unha das palabras ou
> expresións para as cais expresión ou palabra é unha das traducións
> "admitidas" segundo un ficheiro de glosario dado.
> 
> Como nos ficheiros de glosario normalmente non se meten formas
> conxugadas/declinadas/o_que_sexa, senón a forma "base, como o
> infinitivo no caso dos verbos, e o singular masculino/neutro no dos
> substantivos e adxectivos, resulta que antes de facer 1) ou 2) debo
> reducir a palabra --por simplificar-- que aparece no texto inicial á
> forma base, e analogamente co texto termo, e despois aplicar 1) ou 2).
> 
> Despois do rollo, as perguntas:
> 
> 1.- É isto lematizar?
> 2.- É isto o traballo dun stemmer?
> 3.- É isto realizábel?
> 4.- Que tal é o stemmer ese de PERL
> (http://search.cpan.org/~xern/Lingua-PT-Stemmer-0.01/lib/Lingua/GL/Stemmer.pm)
> ?
> 5.- PERL é ilexíbel, hai algún en Python?
> 6.- Python non é rápido, hay algún utilizábel como biblioteca C++?
> 
> Por non liarme moito: ten alguén feito xa algo semellante ?
> (para ser utilizado desde unha extensión realizada mediante o sistema
> de pluggin-in, nun programa escrito en C++)

Non estaría nada mal algo así aínda que implementalo sería moi moi
chungo.

Saúdos.
> 
> TIA,
> --
> Best regards
> MV
> 
> 

Attachment: signature.asc
Description: Esta é unha parte de mensaxe asinada dixitalmente

Responderlle a