2008/9/16 Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com>:
> De Xfce on temos previsto traducir nada máis que aquelas cousas que
> precisemos.
>
> Si te fixas nas traducións do libxfcegui4 o que fixemos foi localizar as
> novas liñas e axustar as difusas xa que na nosa distro saian algunhas
> cousas"raras" así que descargamos o .pot (mai-los es-po e gl-po) do svn do
> proxecto e "actualizar a localización".

Dígoo porque hai uns meses intentamos botar a andar o equipo de
tradución de Xfce, e ainda que moito non se fixo, algo avanzouse, e
agora tiña pensado darlle un bo golpe. Non estou seguro, pero creo que
non tocamos ainda o libxfcegui. En todo caso hase revisar todo para
manter a coherencia interna dentro de todo Xfce.

Ata logo,
                    Leandro Regueiro

Responderlle a